Enterprise Solutions ครอบคลุมในทุกความต้องการด้านเทคโนโลยี ในยุค Big Data ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้ง Software และ System Engineer ประสบการณ์พัฒนาระบบขนาดใหญ่ระดับองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน พร้อมให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง.

การพัฒนาเว็บไซต์และโมบายไซต์ในปัจจุบันมีความต้องการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็วถูกต้องได้มาตรฐาน รวมถึงรองรับโครงสร้างการค้นหาเพื่อแสดงอันดับที่ดีบนเว็บเสิร์ชเอนจิน เช่น Google.com ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนและมีการใช้งานร่วมกันในทุกระดับขององค์กร (Collaboration) มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ทำเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ทั้งเว็บไซต์อีคอมเมิร์ช (E-commerce) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินออนไลน์ (E-payment) ซึ่งการออกแบบสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ในแต่ละด้านต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับปริมาณการใช้งาน และข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ในระดับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

โมบาย แอปพลิเคชัน เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการเข้าถึงการใช้งานส่วนบุคคลในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และผูกติดกับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต และยังสามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ สำหรับการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชันที่ดีต้องผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมบนพื้นฐาน ตรวจสอบ และคำนึงถึงขีดจำกัดต่าง ๆ ของอุปกรณ์พกพา ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์พัฒนา โมบาย แอปพลิเคชัน ให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชนมาแล้วมากมาย พร้อมให้คำปรึกษา และบริการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันการทำงานซับซ้อน เชื่อมโยงกับระบบอินฟราสตรัคเจอร์ (Infrastructure) ขนาดใหญ่ต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ของเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goals) โดยเฉพาะ

ในยุคที่มีข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) เกิดขึ้นทุกวัน หลายองค์กรเริ่มมีความตื่นตัวและต้องการนำข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มจัดเก็บ และนำข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร ทั้งการวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analytics) หรือการทำนายผล (Prediction Model) ผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และนำข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้มาใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น การคัดแยกกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมใช้งาน (Personalization), ระบบแสดงผลข้อมูลเชิงสถิติ (Data Visualization), ระบบการแนะนำข้อมูลสารสนเทศ (Recommender System), ระบบ Chatbot, ระบบการค้นคืนเชิงความหมาย (Ontology) เป็นต้น

Enterprise Solutions

องค์กรในยุคนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation) นี้จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งหลายองค์กรสามารถทำได้สำเร็จจนมีบริการที่เป็น Digital Disruption เกิดใหม่ขึ้นมาเป็นนวัตกรรมที่เป็นทางเลือกใหม่ของลูกค้าในยุคนี้

ในประเทศไทยปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 40 ล้านคน การพัฒนาเว็บไซต์และโมบายไซต์ ตลอดจนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในยุคนี้เน้นที่การออกแบบที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ (User Experience) และมีการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ที่ใช้งานง่ายทำให้เกิดผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนผู้ชมเป็นลูกค้า (Conversion) ทั้งเว็บไซต์แบบแคมเปญการตลาด (Campaign Site) ไปจนถึงเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce Site) ข้อมูลของผู้เข้ามาชมและใช้บริการตลอดจนข้อมูลการสั่งซื้อ ยิ่งมีจำนวนมากและต้องนำข้อมูลที่เข้ามาอย่างรวดเร็วมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหาร การจัดเก็บข้อมูลแบบ Big Data ในระบบ Cloud Computing เพื่อการนำไปวิเคราะห์ (Analytics) จึงมีความสำคัญมากในโลกของการแข่งขันในปัจจุบัน ข้อมูลที่ถูกจัดทำให้ผู้บริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานเห็นเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่าย (Data Visualization) จึงมีความสำคัญ เมื่อการทำธุรกิจยุคใหม่ต้องการบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วจึงต้องมีการออกแบบระบบการทำงานร่วมกับ (Online Collaboration) และกระบวนการทำธุรกิจ (Business Process) และสามารถพัฒนาไปจนถึงการวิเคราะห์ต่อยอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้เอง (Machine Learning) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างหลากหลาย เช่น การให้บริการลูกค้าแบบให้คำแนะนำอย่างเป็นส่วนตัว (Recommendation & Personalization) ตลอดจนการสรุปข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่สำคัญให้กับผู้บริหารเพื่อการมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการพัฒนาระบบขนาดใหญ่สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างผลงานมาแล้วมากมายทั้ง Big Data Analytics, Web Application, Mobile Application โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์พอร์ทัลขนาดใหญ่ ติดอันดับ Top 3 ของประเทศ อย่างเว็บไซต์ Kapook.com ซึ่งมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 240,000,000 เพจวิว/เดือน รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมต่อกับ Social Network ประเภทต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube, Twitter, LINE และ Instagram

ด้วยความพร้อมทางด้านทีมวิศวกรระบบ และบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ ที่ใช้แนวคิดการออกแบบยึดความต้องการหลักของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer-Centered Design Process) ทางบริษัทพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญ (Expertise) ด้านเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
02-911-0915, 02-911-0916, 02-911-0917
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
Partner : เปิดเมือง ปลอดภัย